PS Träning och Behandling

Ångerrätt och köpvillkor

Allmänna köpvillkor för köp av träningsprogram

Följande köpvillkor gäller från 2021-12-15

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Köpvillkoren och annan information på www.pstraning.se finns bara på svenska. För att kunna handla på www.pstraning.se måste du ha fyllt 18 år. Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på www.pstraning.se 
Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post.

1. Parter

”Säljaren” är: PS Träning och Behandling AB. 

Kontaktuppgifter till PS Träning och Behandling AB framgår nedan.

Information om PS Träning och Behandling AB:

Org.nr. 559281-0575
Besöksadress: Kyrkogatan 5, 17232 Syndbyberg
Postadress: Fridensborgsvägen 40, 17069 Solna
Telefon: 0731-832272 
Mailadress: info@pstraning.se

”Säljare” benämns nedan som ”vi”, ”oss” eller ”säljaren”. Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

2. Din beställning

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta din beställning, samt att inte upprätthålla våra kundgarantier till följd av force majeure. Detta gäller om det inte är möjligt att uppfylla villkoren i avtalet. Detta kan bero på extraordinära omständigheter och händelser som PS Träning och Behandling AB inte kunde ha förutsett som krig, extraordinära naturhändelser, brand, strejk och pandemier.

Du har tillgång till videorna i träningsprogrammet så länge vi tillhandahåller tjänsten Träningsprogram PDF och Video. 

3. Betalning

När du handlar på www.pstraning.se är det PS Träning och Behandling AB som hanterar betalningen. Betalning sker genom Swish. Du får ett bekräftelsemail med information om hur du genomför betalningen. När du betalar tjänsten accepterar du automatiskt våra köpvillkor. Om du inte betalat ditt köp inom 4 dagar förbehåller vi oss rätten att annullera din beställning. Du får då information via mail om annuleringen. 

Alla priser är inklusive 25% moms. 

4. Personligt bruk

Träningsprogrammet får endast köpas för privat bruk och får inte användas i kommersiellt syfte. Det får endast användas av dig som köpare och får inte delas med andra än den som betalat för tjänsten. 

5. Öppet köp

På köp av tjänster på www.pstraning.se lämnas inget öppet köp. Du har däremot ångerrätt enligt distansköpslagen. Läs mer under Ångerrätt. 

6. Leverans och försening

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Om leveransen av träningsprogrammet blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske

7. Ångerrätt 
Du har rätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att du köpt ett träningsprogram från oss. När du betalar träningsprogrammet accepterar du våra köpvillkor. Vill du utöva ångerrätten ska maila till oss på info@pstraning.se och meddela om ditt beslut att frånträda avtalet. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Om du väljer att ångra ditt köp och avbryta avtalet med oss kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen. 

Om tvist föreligger mellan PS Träning och Behandling AB och dig som kund ska parterna i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

8. Ansvarsfrihet

De digitala träningsprogram som tillhandahålls av oss ska ses som ett förslag på träning du kan genomföra. I slutändan är det du som ansvarar för att din träning inte innebär hälsorisker eller skador. PS Träning och Behandling AB tar inget ansvar för eventuella skador eller ohälsa som kan uppkomma vid användande av tjänsten. Inte heller eventuella kostnader eller tjänstebortfall. Är du tveksam om träningsprogrammet kan orsaka dig skada eller ohälsa ska du kontakta oss omgående samt rådfråga med sjukvården när så är lämpligt. 

PS Träning och Behandling AB ansvarar inte för att tjänsten inte går att bruka om det beror på problem med internet, youtube eller teknisk utrustning du använder för att se på filmerna som ingår träningsprogrammet. Du ansvara för att skydda och säkerhetskopiera det pdf-material du får av oss vid köp av ett träningsprogram.

(Om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp kan du söka på dessa lagar på www.hallakonsument.se)