PS Träning och Behandling

Integritetspolicy

PS Träning och behandling AB org.nr. 559281-0575, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

1 Dataskyddsförordningen, GDPR

PS Träning och Behandling ABs behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

2 Behandling

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, emailadress, postadress, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

3 Insamling av personuppgifter

PS Träning och Behandling AB samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

  • När du köper en tjänst av oss i vår webshop
  • När du själv eller via ett köp får ett ”Mitt konto” skapat hos oss
  • När du köper en tjänst av oss via bokadirekt.se
  • När du deltar i en av oss arrangerad undersökning, tävling, aktivitet eller marknadsföringsaktivitet

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att PS Träning och Behandling AB ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende, samt för kund- och medlemsadministration. 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om PS Träning och Behandling AB är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

5 Hur länge sparar PS Träning och Behandling AB personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och oss. Efter att kundrelationen har avslutats så sparas personuppgifterna i enlighet med bokföringskraven i gällande land, i Sverige gäller 7 år. Tidsperioden räknas från det datum du köpte en vara eller tjänst hos oss eller från det datum du avslutade en tjänst hos oss.